Kwaliteit

U bent verzekerd van een hoge kwaliteit van onze producten en diensten dankzij onze hoge kwaliteitsnormen. Wij werken volgens strenge kwaliteitseisen.

We pakken al onze producten om via strak geprotocolleerde werkzaamheden. We voorzien ze van Nederlandse etiketten en een Nederlandstalige bijsluiter. Als het nodig is, krijgen de producten een nieuwe verpakking.

Alle werkzaamheden en controles leggen we vast in protocollen, waarna een apotheker elke batch vrijgeeft. Op basis van risico-inventarisatie en het vastleggen van afwijkingen sturen we processen waar nodig bij.

Wij zijn GDP en GMP gecertificeerd en lid van zowel de EAEPC als de VES. De EAEPC is de Europese overkoepelende organisatie voor parallel distributeurs. Zij voeren audits uit en certificeren ook. De VES (Vereniging Eurospecialités) is de Nederlandse overkoepelende organisatie van parallel distributeurs.

Strenge eisen opslag en vervoer

Om de kwaliteit van de geneesmiddelen te borgen, zorgen we ervoor dat we onze producten onder de juiste omstandigheden en temperatuur vervoeren en opslaan. De temperatuur meten we continu tijdens het transport en op onze locaties.

Wij hebben het transport van onze geneesmiddelen volledig in kaart. Vanaf onze leveranciers in de verschillende Europese landen tot aan levering bij u.