oktober 2016

SAMENWERKING MOSADEX GROEP EN MEDCOR GROUP

28 oktober 2016
Op 28 oktober ondertekenden Mosadex Groep en Medcor Group een intentieverklaring om intensiever samen te werken. Dit betekent concreet dat Mosadex Groep voornemens is haar belang in Medcor Group te vergroten.